Gratis dating site vlaanderen

posted by | Leave a comment

Veruit de grootste groep alleenwoners zijn mensen van zeer uiteenlopende leeftijden.

Het zijn vooral mensen die gescheiden zijn, met alle miserie van dien.: Mijn boek gaat nier over singles, wel over alleenwoners. Wie zijn die alleenwoners, waarom wonen ze alleen, hoe ziet hun dagelijks leven eruit, heeft alleen wonen effect op hun welzijn en hoe kijken we er als maatschappij naar?

Inmiddels ben ik 45 en woon ik mijn hele volwassen leven alleen.

Toch beschouwde ik dat niet als een deel van mijn identiteit, tot ik in september 2011 het boek Going Solo van de Amerikaanse socioloog Eric Klinenberg las.

Dat kan verschillende redenen hebben: misschien zijn ze teleurgesteld in de liefde, of hebben ze een trauma opgelopen. Veel mensen komen in de financiële problemen na een scheiding.

Er is ook een grote groep oudere vrouwen die uit een mottig huwelijk komt en er verbitterd voor kiest om alleen te blijven. Na een scheiding maken ze een fase van rouw door om die relatiebreuk te verwerken. Zo ken ik bijvoorbeeld een vrouw met co-ouderschap, ze heeft haar kinderen om de andere week.

Ik bleek zowaar deel uit te maken van een stille demografische revolutie.

gratis dating site vlaanderen-63gratis dating site vlaanderen-4gratis dating site vlaanderen-71gratis dating site vlaanderen-21

Slechts één procent van al die singles kiest er bewust voor om géén relatie te hebben, wat zeer weinig is. Er is niet alleen veel verdriet, ook diepe ellende en bittere armoede.Ook bij oudere mensen leidt een scheiding vaak tot veel leed: het huis wordt verkocht, zij heeft nooit gewerkt, hij heeft maar een piepklein pensioentje, dat dan nog eens in tweeën gedeeld moet worden.Ik heb alleenwoners geïnterviewd die straatarm waren, maar ook renteniers. Alleenwoners zijn veel kwetsbaarder, ook de rijksten.We zijn welvarender en gezonder dan ooit, we trouwen later en krijgen minder kinderen, we scheiden vaker en leven langer.Dat er ondertussen ook steeds meer mensen alleen wonen, lijkt niemand op te merken.

Leave a Reply

Meet and sex chat manila chatroom