Insanlar online dating cavab

posted by | Leave a comment

Azərbaycandan YUNESCO-nun Ümumdünya irsi obyektlərinin siyahısına İçərişəhər və Qobustan petroqlifləri, qeyri-maddi mədəni irs siyahısına isə muğam, Azərbaycan aşıq sənəti, Novruz, Azərbaycan xalça toxuculuğu, Azərbaycan tarı, Qarabağ atı ilə oynanılan çovqan oyunu, kəlağayı, Lahıc misgərlik sənəti, lavaş, "Dünyanın yaddaşı" siyahısına "təbabət və əczaçılıq işi üzrə orta əsr əlyazmaları" daxil edilib.

Orta əsrlərdə Azərbaycan deyiləndə Atropatena çarlığının yerləşdiyi, Araz çayından cənuba doğru Urmiya gölü ətrafındakı ərazi nəzərdə tutulurdu.

Azərbaycanda İslamın yayılmasıyla İslam mədəniyyəti inkişaf edir, məscidlər, mədrəsələr, türbələr tikilir, əsasən dekorativ incəsənətin ornamental forması inkişaf edir.

XIX əsrdə Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə daxil olmasıyla burada yaşayan insanlar Rusiya mədəniyyəti ilə və onun vasitəsilə də dünya mədəniyyəti ilə tanış olurlar.

Məsudi və ibn Xordadbeh şimal-şərqdəki Muğan düzünü Azərbaycana aid edir, ancaq başqa coğrafiyaşünaslar isə bu ərazini Azərbaycana daxil etmirdilər.

XIII əsrin əvvəllərindən bir qayda olaraq Azərbaycan anlayışı şimala qədər yayılır və onun mənası sürətlə dəyişirdi.

Adlar • Animasiya • Balet • Bayramlar • Çay mədəniyyəti • Dil • Elm • Evlilik • Ədəbiyyat • Əlifba • Fəlsəfə • Folklor (nağıllar və dastanlar) • Geyim • İdman • Xalçaçılıq • Karikatura • Kinematoqraf • Kulinariya • Memarlıq • Mətbuat • Musiqi (aşıq yaradıcılığı, muğam və meyxana) • Opera • Oyunlar • Radio • Rəmzlər • Rəqslər • Teatr • Televiziya • Təbabət • Təhsil • Təsviri sənət Azərbaycan mədəniyyəti – Azərbaycanda yaşayan xalqların və tarixən mövcud olmuş dövlətlərin mədəniyyəti.

Müstəqil olduqdan sonra Azərbaycan mədəniyyətinin İran mədəniyyəti və Ərəb mədəniyyəti ilə güclü əlaqələri saxlanmışdır.

XIV-XV əsrlərdə Azərbaycanda yaşıyan əsas xalqın — Azərbaycan türk etnosunun formalaşmasıyla Azərbaycan mədəniyyəti inkişaf edir.

Stabil mərkəzləri olmayan bu mədəniyyəti bəzi dövrlərdə Osmanlı mədəniyyətindən fərqləndirmək çətindir.

Azərbaycanlılar arasında "azərbaycanlılar", yaxud "azərbaycan türkləri" termini ilk dəfə 1891-ci il tarixli "Kəşkül" adlı liberal Bakı qəzetində ortaya atılmış Daş dövrünə aid Azıx mağarasında Quruçay mədəniyyəti, Aşel mədəniyyəti və Mustye mədəniyyəti dövründə yaşayış olduğu müəyyən edilmişdir.

Çoxtəbəqəli Azıx paleolit düşərgəsinin orta Aşel mədəniyyətinə aid təbəqəsindən tapılmış ibtidai insana məxsus olan çənə fiziki tipinə görə sinantrop tipli insanla neandertal adamı arasında keçid mərhələsindədir.

Leave a Reply

 1. new zealand dating compernys 07-Jun-2016 11:16

  It's adorable because it's very real; the two participants get confused about their scenarios and who's on top.

 2. senior canoodle dating site 27-Dec-2016 17:41

  Charlie Stelle, have been researching the landscape and found that people over 60 represent the most rapidly growing demographic in online dating.

 3. Sexfree chat on skype 08-Jul-2016 00:08

  Julia And Shawn, watch this amazing amateur live cam sex show featuring a horny and wild couple!

 4. soul mate dating 25-Jun-2017 00:37

  “I definitely assume everyone is a Republican,” Becky, a 26-year-old elementary school teacher and Democrat who dates all political persuasions, told me.

 5. meet arabic chat on line dating 25-Oct-2017 13:24

  Last, we will present two methods that you can use to secure your wireless networks. These concepts will be the glue for our two recommended methods of secure wireless networking.

Meet and sex chat manila chatroom